• Vít bắn tôn ron thường

  • Lượt xem: 255 | Mã sản phẩm: Vít bắn tôn ron thường
  • Giá: Liên hệ
  • Vít bắn tôn sắt. Xi 7 màu đã qua quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao, công dụng dùng bắn mái tôn, bắn vách, bắn sắt. Đủ size 25mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm

  • Số lượng

Vít bắn tôn sắt. Xi 7 màu đã qua quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao, công dụng dùng bắn mái tôn, bắn vách, bắn sắt. Đủ size 25mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm

Sản phẩm khác