• Vít bắn ngói

  • Lượt xem: 213 | Mã sản phẩm: Vít bắn ngói
  • Giá: Liên hệ
  • Vít bắn ngói xi 7 màu, đã qua quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao, công dụng dùng bắn ngói, xà gỗ sắt..vv.. đủ size 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 100mm

  • Số lượng

Vít bắn ngói xi 7 màu, đã qua quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao, công dụng dùng bắn ngói, xà gỗ sắt..vv.. đủ size 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 100mm